Dla Projektanta

 

materiały dla projektanta

Materiały dla projektanta – Informacje ogólne

Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E jest innowacyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, obiektów użyteczności publicznej i innych odbiorców przyłączonych do sieci energetycznej po stronie średniego napięcia. Stacja transformatorowa jest przeznaczona do zabudowy na hali produkcyjnej, w szpitalach, hotelach, marketach i innych obiektach użyteczności publicznej. Dla obiektów istniejących należy przeliczyć spodziewany zysk finansowy w wyniku zmiany sposobu zasilania.

Sposób zasilania – rozwiązanie tradycyjne

Z betonowej stacji transformatorowej, zlokalizowanej w granicy działki, jest zasilana hala produkcyjna. rozwiazanie-tradycyjnerozwiazanie-tradycyjne-schemat

Sposoby zasilania – rozwiązanie nowoczesne

Wnętrzowa stacja transformatorowa zabudowa jest na hali produkcyjnej, w pomieszczeniach technicznych, piwnicy, itp. rozwiazanie-nowoczesnerozwiazanie-nowoczesne-schemat Inne sposoby zasilania: inny-sposob-zasilania-1 inny-sposob-zasilania-2

Zasilanie wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E

zasilanie-1 zasilanie-2 zasilanie-3

ZKSN – złącze kablowe średniego napięcia RW.. – rozdzielnica wewnętrzna p.poż. – przycisk przeciw-pożarowy
Zasilanie wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E W granicy działki projektuje się złącze kablowe ZK SN konsumentowe.         Złącze kablowe ZK SN jest wyposażone w rozdzielnicę średniego napięcia o konfiguracji:
 • pole liniowe
 • pole pomiaru energii
 • pole potrzeb własnych (opcja)
 • pola transformatorowe
 • tablica pomiarowa
Z pola transformatorowego złącza kablowego ZK SN linią kablową SN zasila się wnętrzową stację transformatorową ICZ-E. Ze złącza ZK SN można zasilić do 10 wnętrzowych stacji transformatorowych ICZ-E.

Wnioski

Zastosowanie nowoczesnego zasilania zakładu produkcyjnego poprzez stację transformatorową ICZ-E daje wymierne korzyści w postaci:
 • obniżenie kosztów budowy sieci elektroenergetycznej w doprowadzeniu energii elektrycznej do maszyn, urządzeń poprzez zmniejszenie długości, ilości i przekrojów kabli niskiego napięcia,
 • obniżenie comiesięcznych kosztów eksploatacyjnych poprzez ograniczenie do minimum strat cieplnych w przesyle energii elektrycznej poprzez zmniejszeniu długości kabli zasilających
W programie obliczeniowym „Wymierne korzyści finansowe” wyliczamy spodziewany zysk finansowy dla Użytkownika wynikający z obniżenia kosztów budowy i eksploatacji wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E zabudowanej na hali produkcyjnej, w porównaniu z tradycyjnym rozwiązaniem – betonową stacją transformatorową zabudowaną w granicy działki.

Maksymalne wymiary wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E

Piętrowa wysokość – 4,5 m     szerokość – 3,0 m     głębokość – 1,6 m

Parterowa wysokość – 2,4 m     szerokość – 2,6 m     głębokość – 2,3 m parterowa stacja transformatorowa piętrowa stacja transformatorowa

Parametry techniczne wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E

Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E jest produkowana w typoszeregu 100, 250, 400, 630, 800 kVA . Jest urządzeniem kompaktowym mogącym zawierać w sobie cztery zintegrowane elementy tworzące jedną całość:
 • rozdzielnicę średniego napięcia,
 • transformator żywiczny zgodny z normą Eco Design EU 548/2014
 • rozdzielnicę niskiego napięcia,
 • baterię kondensatorów.
transformator SN/nN
Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E standardowo wyposażona jest w transformator żywiczny produkcji np.: ABB, Siemens, Schneider, zgodny z normą Eco Design EU 548/2014. Transformator wykonany jest w klasie palności F1. Transformator wyposażony jest w 3 termosondy PT100, umieszczone w kolumnach transformatora przy jego rdzeniu. Przekaźnik (sterownik) temperaturowy monitoruje na bieżąco temperaturę, a w przypadku jej przekroczenia aktywuje wentylację mechaniczną. Transformator we wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E montowany jest na wibroizolatorach, skutecznie eliminując przenoszenie się drgań na obudowę stacji.
Rozdzielnica średniego napięcia
We wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E można zabudować rozdzielnicę średniego napięcia o standardowej konfiguracji pól odpowiadającej właściwością projektu. Rozdzielnica średniego napięcia jest produkowana na podzespołach firmy np.: ABB, Siemens, Schneider. Standardowe pola rozdzielnicy SN:
 • pole liniowe
 • pole pomiarowe
 • pole transformatorowe z rozłącznikiem bezpiecznikowym lub wyłącznikiem
Pomiędzy rozłącznikiem, uziemnikiem a drzwiami przedziału kablowego zabudowana jest automatyczna blokada działająca na zasadzie wykluczenia. Blokada realizuje następującą sekwencję łączeń:
 • zamknięcie przedziału kablowego
 • otwarcie uziemnika
 • zamknięcie rozłącznika
Taka konfiguracja łączeń zabezpiecza personel obsługi przed wykonaniem czynności łączeniowych w nieprawidłowej kolejności. We wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, stosuje się zarówno rozłączniki z uziemnikami w izolacji gazu SF6 (liniowe oraz transformatorowe), jak również wyłączniki próżniowe. Wyłączniki próżniowe wyposażane są w autonomiczne przekaźniki zabezpieczeniowe, realizujące funkcje ochrony transformatora, linii kablowej od przeciążeń, zwarć jak również zwarć doziemnych. We wnętrzowej stacji ICZ-E połączenie rozdzielnicy SN z transformatorem SN/nN wykonane jest kablem 3 x YHAKXS 12/20 kV. Kabel jest zakończony obustronnie głowicami prostymi, ekranowanymi.
Rozdzielnica niskiego napięcia 0,4 kV
Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E standardowo wyposażona jest w:
 • wyłącznik główny, dobrany do mocy transformatora z przekaźnikiem zabezpieczeniowym L, I
 • 10 rozłączników bezpiecznikowych listowych jako odpływy o wielkościach 630A, 400A, 250A, 160A
Wyłacznik przeciw pożarowy
W przypadku wystąpienia pożaru na obiekcie, wyłączenie wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, realizowane jest za pomocą przycisku przeciw pożarowego. Następuje odcięcie napięcia zasilającego wnętrzową stację transformatorową ICZ-E. Wyłączenie napięcia realizowane jest poprzez otwarcie rozłącznika:
 •  w polu liniowym rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej ICZ-E
lub
 • w złączu kablowym ZK SN konsumentowym
W pierwszym przypadku linia kablowa SN zasilająca pozostaję pod napięciem. Przy stacji transformatorowej należy ustawić gaśnicę energetyczną (gaśnica energetyczna służy do gaszenia urządzeń i aparatów energetycznych znajdujących się pod napięciem np.: GP6x ABC/E, 6 kg, maks. nap. gaszonego urządzenia 245 kV) oraz koc gaśniczy.

Uziemienie ochronne i robocze

Do wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E należy wprowadzić uziemienie ochronne i robocze.
 • uziemienie ochronne PE jest prowadzone wspólnie z kablem SN na drabince kablowej za pomocą bednarki FeZn 25×4. Należy przyłączyć je do głównej szyny uziemiającej.
 • uziemienie robocze N również jest prowadzone wspólnie z kablem SN na drabince kablowej, na izolatorach, za pomocą bednarki FeZn 25×4. Należy przyłączyć je do punktu neutralnego transformatora.
Zaleca się wykonanie uziemienia roboczego N przewodem typu Lgy 70 w stacji transformatorowej. W komorze transformatora są zabudowane trzpienie kulowe do zakładania uziemiaczy przenośnych, oraz wskaźnik obecności napięcia po stronie SN.

Dane techniczno-projektowe

 • zgodnie z kwalifikacją odporności pożarowej, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 § 212, ustęp 4 wnętrzowa stację transformatorową ICZ-E kwalifikuje się do klasy odporności pożarowej E
 • dla wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E nie trzeba wyznaczać strefy pożarowej, stacja może być zlokalizowana w dowolnym miejscu na obiekcie
 • stacja transformatorowa ICZ-E ma przygotowane miejsca przygotowane do przyłączenia zewnętrznych kanałów wentylacji wymuszonej (nawiewnej / wywiewnej)
 • miejsce na zabudowę układu SZR w stacji transformatorowej ICZ-E dla potrzeb zasilania rezerwowego oraz przyłączenia agregatu prądotwórczego
 • miejsce na zabudowę zdalnego monitoringu, wizualizacji stacji transformatorowej tj. pobór mocy, zdalne otwarcie/zamknięcie wyłącznika głównego, wyłączenie napięcia, „zrzut mocy”,
 • obudowa stacji transformatorowej ICZ-E jest wykonana w stopniu od IP41 do IP54
 • metalowa obudowa stacji transformatorowej ICZ-E nie emituje promieniowania elektromagnetycznego
 • zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury § 323 ust. 2 pkt 2 i § 327, z dnia 12 kwietnia 2002 r. poziom hałasu i drgań nie stanowi zagrożenia dla osób przebywających w sąsiedztwie wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E

Parametry elektryczne wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E

Tabela doboru wkładek bezpiecznikowych dla rozłącznika bezpiecznikowego

Moc transformatora w [kVA]Znamionowe napięcie transformatora w [kVA]
6 kV15 kV20 kV30 kV6 kV15 kV20 kV30 kV0,4 kV
Znamionowy prąd wkładki bezpiecznikowejZnamionowy prąd transformatora
40-6,36,3--1,51,15-57,7
63-6,36,3--2,41,8-90,9
1002010106,39,63,82,91,9144,3
16031,516101015,46,24,63,1231
25050 lub 6320161624,19,67,24,8361
40080*31,5252538,515,411,57,7577
630125*50 lub 63403260,624,218,212,1909
800-6340 lub 5040-30,823,115,41155
* – wkładki bezpiecznikowe typu HH produkcji SIBA.

Schematy ideowe

schemat-ideowy-1 schemat-ideowy-2 schemat-ideowy-3

Montaż stacji transformatorowej ICZ-E

Montaż i uruchomienie wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E wykonywany jest przez wyspecjalizowany zespół pracowników producenta stacji.

Certyfikat zgodności

certyfikat-instytutu-elektrotechniki-pierwsza-stronacertyfikat-instytutu-elektrotechniki-druga-strona